Coronavirus (COVID-19) – Tandarts van Wijk – Heemstede

Coronavirus (COVID-19)

Om besmettingen met o.a. COVID-19 (Coronavirus) in de toekomst voor te zijn en onzerzijds een veilig bezoek naar onze praktijk te kunnen garanderen en om misverstanden en ongegronde zorgen weg te nemen brengen wij U graag de volgende punten met betrekking tot Uw afspraak en bezoek aan onze praktijk onder de aandacht.

 • Wij nemen in het kader van onze zorgplicht uiteraard onze verantwoordelijkheid en zijn U ook in de toekomst graag van dienst te zijn zoals U van ons gewend bent.
 • Onze praktijkruimtes vormen, vanwege alle uitgebreide maatregelen die wij ook al voor de dagelijkse infectiepreventie nemen, een relatief veilige omgeving. Bovendien worden extra maatregelen genomen om kruisbesmetting van bijvoorbeeld COVID-19 tussen patiënten onderling te voorkomen en extra bescherming voor ons personeel en onze patiënten te waarborgen.
 • Personeel en medewerkers zijn gezond en zullen bij enige twijfel, reeds bij lichte verkoudheidssymptomen worden getest op besmettingen en indien nodig gevraagd worden thuis blijven.
 • Wij vragen U met ons te overleggen m.b.t. wenselijkheid van een bezoek aan onze praktijk indien U twijfels heeft over Uw eigen weerbaarheid of zelf verschijnselen heeft van griep, koorts, hoesten, benauwdheid, hoofdpijn buikloop of verkoudheid. Dit geldt ook voor personen in uw directe omgeving. In de meeste gevallen kunnen we hier, indien noodzakelijk, rekening mee houden, beoordelen of een behandeling kan wachten, danwel extra maatregelen nemen.
 •  om contacten met derden te minimaliseren kunt U, indien gewenst danwel noodzakelijk en in overleg met de receptioniste, buiten of in de auto, in plaats van in een bezette wachtruimte, wachten tot U wordt gehaald voor consult of behandeling. Zelf zullen we er ondertussen in de planning op toezien dat de wachtruimte ruimte biedt op het houden van de gepaste afstand tot anderen.
 • U wordt verzocht voor het betreden van de praktijk uw handen te desinfecteren  bij de hiertoe ingerichte “desinfectiezuil”.
 • Er zal geen wachtkamerlectuur en speelgoed aanwezig zijn in de wachtruimte. U dient hier zelf naar behoefte in te voorzien.
 • U wordt vriendelijk verzocht niet eerder dan 2 minuten voor Uw afspraaktijd het praktijkpand te betreden.
 • In verband met de hygiëne zijn de toiletten tot nader bericht gesloten. In noodgevallen kunt U overleggen met het personeel in deze.

Voor verdere vragen of overleg kunt U ons altijd bellen. Het is van zeer groot belang dat wij Uw tandheelkundige gezondheid kunnen blijven bewaken en waarborgen in een tijd van onzekerheid en mogelijke extra belasting van Uw gezondheid en conditie door infectieziekten.

Onderstaande maatregelen blijven overigens onverminderd van kracht:

 • Handen in het algemeen veelvuldig wassen met zeep
 • Hoesten en niezen in de elleboogsholte
 • Geen handen schudden
 • Raakt Uw gezicht zo min mogelijk aan
 • Voorkom waar mogelijk contact met meubilair, deuren, muren en andere voorwerpen in de praktijk.
 • Houdt tenminste 1,5m afstand van anderen
 • Besteed dagelijks voldoende aandacht aan Uw mondhygiëne en eet- en drinkgewoontes

Tandarts Erik van Wijk

Voor afspraken, overleg en algemene informatie kunt u hier terecht.

Maak direct een afspraak