Coronavirus (COVID-19) – Tandarts van Wijk – Heemstede

Coronavirus (COVID-19)

Om virusinfecties zoals bijvoorbeeld het COVID-19 (Coronavirus) in de toekomst voor te zijn en onzerzijds een veilig bezoek naar onze praktijk te kunnen garanderen, en om misverstanden en ongegronde zorgen weg te nemen brengen wij U graag de volgende punten met betrekking tot Uw afspraak en bezoek aan onze praktijk onder de aandacht.

 • Wij nemen in het kader van onze zorgplicht uiteraard onze verantwoordelijkheid en zijn U ook in de toekomst graag van dienst te zijn zoals U van ons gewend bent.
 • Onze praktijkruimtes vormen, vanwege alle uitgebreide maatregelen die wij ook al voor de dagelijkse infectiepreventie nemen, een relatief veilige omgeving. Bovendien worden extra maatregelen genomen om kruisbesmetting van bijvoorbeeld COVID-19 tussen patiënten onderling te voorkomen en extra bescherming voor ons personeel en onze patiënten te waarborgen.
 • Personeel en medewerkers zijn gevaccineerd en zullen bij enige twijfel, reeds bij lichte verkoudheidssymptomen extra worden getest op besmettingen en indien nodig gevraagd worden thuis blijven.
 • Wij vragen U met ons te overleggen m.b.t. wenselijkheid van een bezoek aan onze praktijk indien U twijfels heeft over Uw eigen weerbaarheid of zelf verschijnselen heeft van griep, koorts, hoesten, benauwdheid, hoofdpijn buikloop of verkoudheid. In de meeste gevallen kunnen we hier, indien noodzakelijk, rekening mee houden, beoordelen of een behandeling kan wachten, danwel extra maatregelen nemen.
 • U wordt in het belang van uzelf en uw omgeving dringend geadviseerd zich te laten vaccineren en regelmatig uw handen te wassen.

Voor verdere vragen of overleg kunt U ons altijd bellen. Het is van zeer groot belang dat wij Uw tandheelkundige gezondheid kunnen blijven bewaken en waarborgen in een tijd van onzekerheid en mogelijke extra belasting van Uw gezondheid en conditie onder de dreiging van terugkerende infectieziekten.

Onderstaande aandachtspunten blijven overigens altijd bestaan:

 • Handen in het algemeen veelvuldig wassen met zeep
 • Hoesten en niezen in de elleboogsholte
 • Geen handen schudden
 • Raakt Uw gezicht zo min mogelijk aan
 • Voorkom waar mogelijk contact met meubilair, deuren, muren en andere voorwerpen in de praktijk.
 • Besteed dagelijks voldoende aandacht aan Uw mondhygiëne en eet- en drinkgewoontes