Onze praktijk – Tandarts van Wijk – Heemstede

Onze praktijk

Algemene gezinspraktijk

Onze praktijk is een algemene gezinspraktijk waarin wij de meest uiteenlopende tandheelkundige behandelingen en therapieeën toepassen. Om dit goed mogelijk te maken werken wij met een mondhygieniste, een preventieassistente en twee stoel- of sterilisatieassistentes. Verderop een beknopte uiteenzetting van de meeste behandeldisciplines.

                 

Verwijspraktijk voor orale implantologie

Daarnaast hebben wij een praktijk gevestigd, die zich, eventueel op verwijzing van andere tandartsen, toelegt op de orale implantologie in zijn volledige omvang en toepassingsgebied en hiertoe volgens de laatste inzichten is ingericht, óók voor patiënten van buiten onze praktijk.

Periodieke controles

Om klachten voor te zijn komen onze patiënten elke 6 maanden bij ons op langs voor een periodieke controle. Hierdoor, en mede door het doorgaans om de 3 jaar maken van röntgenfoto´s t.b.v. met name cariësdiagnostiek, kunnen wij tijdig problemen onderkennen, zodat we pijn-klachten op termijn en onnodig grote ingerepen, en de daarmee samenhangende extra kosten, zoveel mogelijk voorkomen.

Hiertoe wordt er, indien er niet reeds een afspraak werd gemaakt, halfjaarlijks een oproep via SMS of e-mail naar onze patiënten verstuurd.

Fluoride en sealen

Onmisbare instrumenten om het ontstaan van cariës (gaatjes) bij kinderen tegen te gaan en de extra bescherming en versterking van tandglazuur te bewerkstelligen en te waarborgen is het halfjaarlijks aanbrengen van flouride bij kinderen vanaf de gebitswisseling tot 18 jaar. Dit is een pasta die het glazuur extra versterkt en beginnende cariës geneest. Bovendien worden de blijvende kiezen na doorbraak gesealed. Dit is het dichtlakken van de fissuren (groeven en sleuven) in de kiezen, een plek waar het eerst etensresten, plaque en microorganismen, die cariës veroorzaken, blijven zitten. Hiermede is in de afgelopen decennia de cariësvorming bij jongeren aantoonbaar dramatisch verminderd.

Overige behandelingen

Tijdige preventie en voorlichting vooral bij kinderen en jeugd, doch ook bij volwassenen en senioren (voorkomen is altijd beter dan genezen).

Behandeling van cariës (tandbederf/gaatjes) d.m.v. het leggen van doorgaans composiet (witte) vullingen.

Eenvoudige orthodontie (beugels).

Orale chirurgie zoals bijvoorbeeld extracties (trekken van tanden en kiezen), gecompliceerdere chirurgische verwijdering van wortelresten en verstandskiezen en tandvleescorrecties ook in combinatie met implantologie.

Endodontie (wortelkanaalbehandelingen).

Kroon- en brugwerk bestaand uit keramische restauraties of uit goud of uit een andere edelmetaal gegoten legering vervaardigd.

Bleken van tanden of kiezen op een veilige manier met een voorspelbaar resultaat. Dit kan in 1 zitting bij de tandarts of geleidelijk zelf thuis.

Cosmetische tandheelkunde: Het verbeteren van de esthetiek door toepassing van een of meerdere aan ons ter beschikking staande mogelijkheden en technieken zoals bleken, witte vullingen, keramische restauraties, protheses en implantaten.

Prothetische tandheelkunde: Volledige of partiële (gedeeltelijke) prothese (kunstgebit vervaardigd uit kunsthars/porcelein) of frameprothese (basis en verankering gegoten in metaal).

Parodontologie: Voorkomen en behandelen van tandvleesaandoeningen door bijvoorbeeld uitgebreide tandsteenverwijdering en intensieve nazorg.

Desgewenst speciale begeleiding van angstige patiënten en kleine kinderen.

Tevens kunt u bij onze mondhygiëniste terecht.

In bijzondere gevallen waar nodig verwijzing naar en samenwerking met specialist (bijvoorbeeld orthodontist, kaakchirurg of parodontoloog)

Orale implantologie

Het plaatsen van implantaten (titanium schroefjes) in het kaakbot waar tanden of kiezen in hun geheel definief verloren zijn gegaan of een slechte prognose hebben teneinde, indien nodig, esthetiek, comfort en functieherstel te bewerkstelligen. Hierop kan weer vast kroon- en brugwerk worden geplaatst of kan een prothese extra houvast vinden.

Waar nodig reconstrueren wij het kaakbot, essentiëel voor de houvast van het implantaat met een eigen bottransplantaat of kunstbot. Bij een sterk geslonken bovenkaak of een grote kaakholte kunnen wij desgewenst extra houvast creeeren door een verhoging van de kaakholtebodem.

Tevens wordt aandacht besteed aan het managment en de uiteindelijke vorm van het tandvlees rond de implantaten om een goede esthetiek te waarborgen.

Uitgebreid onderzoek en planning gaan doorgaans vooraf aan de behandeling om tot een optimaal eindresultaat te komen. De prognoses zijn meestal zeer goed en succespercentages in de hedendaagse orale implantologie liggen zeer hoog, ook als die worden vergeleken met conventionele therapieën.

Op de welkomstpagina vindt u onze contactgegevens.

Wilt u meer weten over ons en onze behandelingen neem gerust contact met ons op!