023 534 1957

Tarieven

De tarieven van Tandartspraktijk E M van Wijk zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en gelden vanaf 1 januari 2016¹.

Verdoving
Code M/T* Prestaties Tarief
A10
Geleidings- en/of infiltratie verdoving 13,21
A15
Oppervlakte verdoving 6,87
A20
Behandeling onder algehele narcose  **
**

Verdoving door middel van een roesje

Code M/T* Prestaties Tarief
B10
Introductie roesje (lachgassedatie) € 26,42
B11
Toediening roesje (lachgassedatie) € 26,42
B12
Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 34,44

Consultatie en diagnostiek

Code M/T* Prestaties Tarief
C11
Periodieke controle

€ 20,08
C13
Probleemgericht consult

€ 20,08
C22
Schriftelijke medische anamnese

€ 20,08
C28
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

€ 95,13
C29
*
Studiemodellen t.b.v. behandelplan

€ 26,42
C65
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

€ 52,85
C70
Keuringsrapport met bitewingfoto's € **

**
C75
Keuringsrapport zonder bitewingfoto's € **

**
C76
Afgifte gezondheidsverklaring € **

**
C80
Mondzorg aan huis

€ 15,85
C84
Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

€ 42,28
C85
Weekendbehandeling

€ 20,08
C86
Avondbehandeling

€ 20,08
C87
Nachtbehandeling

€ 20,08
C90
Niet nagekomen afspraak

€ **

**

Wortelkanaalbehandeling

Code M/T* Prestaties Tarief
E01
Wortelkanaalbehandeling consult

€ 20,08
E02
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

€ 36,99
E03
Consult na tandheelkundig ongeval

€ 29,07
E04
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

€ 45,01
E13
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

€ 95,13
E14
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

€ 137,41
E16
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

€ 179,69
E17
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

€ 221,97
E19
Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting

€ 15,85
E31
Snij-/ hoektand

€ 105,70
E32
Premolaar

€ 147,98
E33
Molaar

€ 190,26
E34
*
Aanbrengen retrograde vulling

€ 21,14
E36
*
Het trekken van een element met re-implantatie

€ 73,99
E37
Kijkoperatie

€ 63,42
E40
Directe pulpa-overkapping

€ 26,42
E42
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

€ 10,57
E43
*
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

€ 21,14
E44
Verwijderen spalk

€ 5,28
E45
Aanbrengen rubberdam

€ 10,57
E51
Verwijderen van kroon of brug

€ 31,71
E52
Moeilijke wortelkanaalopening

€ 26,42
E53
Verwijderen van wortelstift

€ 36,86
E54
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

€ 26,33
E55
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

€ 26,42
E56
Voortgezette behandeling met iatrogene schade

€ 36,99
E57
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

€ 26,42
E60
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

€ 42,28
E61
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

€ 73,99
E62
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

€ 47,56
E63
*
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)

€ 39,64
E64
Afsluiting van open wortelpunt

€ 42,28
E66
Wortelkanaalbehandeling van melkelement

€ 42,28
E77
Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

€ 52,85
E78
Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

€ 26,42
E85
Elektronische lengtebepaling

€ 13,21
E86
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

€ 71,35
E87
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

€ 52,85
E90
Inwendig bleken, eerste zitting

€ 42,28
E95
Inwendig bleken, elke volgende zitting € 15,85
E97
*
Uitwendig bleken per kaak

€ 66,06
E98
Materialen voor thuisbleken

€ **

**

Kaakgewrichtbehandelingen

Code M/T* Prestaties Tarief
G01
Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

€ 132,12
G02
Spieractiviteitsmeting en registratie

€ 84,56
G03
Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling

€ 58,13
G10
Niet-standaard beetregistratie

€ 79,27
G11
Scharnierasbepaling

€ 79,27
G12
Centrale relatiebepaling

€ 73,99
G13
Protrale/laterale bepalingen

€ 52,85
G14
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

€ 475,64
G15
Voor het behouden van beethoogte

€ 26,42
G16
Therapeutische positiebepaling

€ 26,42
G20
Beetregistratie intra-oraal

€ 52,85
G33
*
Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 52,85
G61
Instructie spieroefeningen

€ 52,85
G62
*
Occlusale spalk

€ 142,69
G63
*
Repositiespalk € 211,40
G64
Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 26,42
G65
*
Indirect planmatig inslijpen € 290,67
G66
Biofeedbacktherapie € 47,56
G67
Behandeling triggerpoint € 58,13
G69
*
Opbeetplaat € 58,13
G71
*
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 264,25
G72
Controlebezoek MRA € 26,42
G73
*
Reparatie MRA met afdruk € 42,28

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

Code M/T* Prestaties Tarief
H11
Trekken tand of kies

€ 39,64
H16
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

€ 29,60
H21
Kosten hechtmateriaal

€ 5,70
H26
Hechten weke delen

€ 58,13
H35
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

€ 63,42
H40
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

€ 47,56
H41
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

€ 31,71
H42
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

€ 63,42
H43
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting

€ 84,56
H44
Primaire antrumsluiting

€ 58,13
H50
Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 52,85
H55
Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 15,85
H59
Behandeling kaakbreuk, per kaak

€ 73,99
H60
Marsupialisatie

€ 73,99
H65
Primaire sluiting

€ 142,69
H70
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

€ 73,99
H75
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

€ 142,69
H80
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

€ 100,41
H85
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

€ 169,12
H90
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

€ 52,85

Implantaten

Code M/T* Prestaties Tarief
J01
Initieel onderzoek implantologie

€ 58,46
J02
Verlengd onderzoek implantologie

€ 89,95
J03
*
Proefopstelling

€ 121,43
J05
Implantaatpositionering op grond van CT-scan

€ 40,48
J06
Vrijleggen foramen mentale

€ 26,98
J07
Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik

€ **

**
J08
*
Aanbrengen botvervangers in extractie wond

€ 17,99
J09
*
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

€ 215,87
J10
*
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

€ 134,92
J11
Prepareren donorplaats

€ 121,43
J12
*
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

€ 130,42
J13
*
Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

€ 62,96
J15
*
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

€ 76,45
J16
*
Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft

€ 76,45
J17
*
Aanvullende ophoging bodem bijholte

€ 116,93
J18
*
Ophoging bodem bijholte orthograad

€ 53,97
J19
Toeslag esthetische zone

€ 58,46
J20
*
Plaatsen eerste implantaat, per kaak

€ 205,53
J21
*
Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond

€ 73,76
J22
*
Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond

€ 103,44
J23
*
Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)

€ 67,46
J24
*
Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond

€ 22,49
J25
*
Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond

€ 40,48
J26
Moeizaam verwijderen implantaat

€ 148,41
J27
*
Vervangen implantaat

€ 205,53
J30
Bindweefseltransplantaat, eerste

€ 94,44
J31
Volgende bindweefseltransplantaat

€ 44,97
J32
*
Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef

€ 103,44
J40
*
Twee magneten/drukknoppen

€ 139,42
J41
*
Elke volgende magneet, drukknop

€ 31,48
J42
*
Staaf tussen twee implantaten

€ 184,39
J43
*
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

€ 58,46
J44
*
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

€ 22,49
J50
*
Boven- en onder klikgebit

€ 463,22
J51
*
Onder-klikgebit

€ 301,32
J52
*
Boven-klikgebit

€ 301,32
J53
*
Omvorming klikgebit

€ 89,95
J54
*
Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

€ 116,93
J55
*
Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

€ 134,92
J56
*
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

€ 157,40
J57
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

€ 76,45
J58
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten

€ 98,94
J59
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten

€ 121,43
J60
Specifiek consult nazorg implantologie

€ 49,47
J61
Uitgebreid consult nazorg implantologie

€ 80,95
J70
*
Opvullen zonder staafdemontage

€ 125,92
J71
*
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

€ 157,40
J72
*
Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 179,89
J73
*
Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

€ 202,38
J74
*
Reparatie zonder staafdemontage

€ 49,47
J75
*
Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

€ 94,44
J76
*
Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 116,93
J77
*
Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

€ 139,42
J80
*
Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 457,80
J97
Overheadkosten implantaten

€ 165,49
J98
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

€ 93,66

Diversen

Code M/T* Prestaties Tarief
J33
*
Kosten implantaat € 284,55

Preventieve mondzorg

Code M/T* Prestaties Tarief
M01
Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten

€ 11,85
M02
Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten

€ 11,85
M03
Gebitsreiniging, per 5 minuten

€ 11,85
M05
Beslijpen en/of behandelen melkelement

€ 23,78
M10
Fluoridebehandeling, methode I

€ 26,42
M20
Fluoridebehandeling, methode II

€ 21,14
M32
*
Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

€ 15,85
M61
*
Mondbeschermer

€ 23,78

Kunstgebitten

Code M/T* Prestaties Tarief
P01
*
Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw

€ 36,99
P02
*
Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw

€ 79,27
P03
*
Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw

€ 52,85
P04
*
Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw

€ 79,27
P06
Tissue conditioning volledig kunstgebit

€ 36,99
P07
*
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk

€ 15,85
P08
*
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk

€ 42,28
P10
*
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

€ 79,27
P14
Individuele afdruk met randopbouw

€ 58,13
P15
*
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

€ 158,55
P16
Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 58,13
P17
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

€ 52,85
P18
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 15,85
P21
*
Volledig kunstgebit bovenkaak

€ 158,55
P25
*
Volledig kunstgebit onderkaak

€ 211,40
P27
Reoccluderen

€ 52,85
P28
Naregistratie en remounten

€ 52,85
P29
Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

€ 42,28
P30
*
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

€ 343,52
P31
*
Wortelkap met stift

€ 132,12
P32
Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls

€ 79,27
P33
Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

€ 52,85
P34
*
Frame kunstgebit, 1-4 elementen

€ 216,68
P35
*
Frame kunstgebit, 5-13 elementen

€ 295,96
P36
Individuele afdruk zonder randopbouw

€ 26,42
P37
Frontopstelling in aparte zitting

€ 31,71
P38
Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

€ 58,13
P39
Toeslag voor bepaling neutrale zone

€ 79,27
P40
Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

€ 13,21
P41
Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 26,42
P42
Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

€ 26,33
P43
Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

€ 31,71
P45
*
Noodkunstgebit

€ 105,70
P51
*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw

€ 36,99
P52
*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw

€ 79,27

P53
*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw

€ 52,85
P54
*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw

€ 79,27
P56
Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit

€ 36,99
P57
*
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk

€ 15,85
P58
*
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk

€ 42,28
P60
Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

€ 31,71
P65
Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 26,42
P70
*
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage

€ 147,98
P78
*
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk

€ 42,28
P79
*
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk

€ 42,28

Kronen en bruggen

Code M/T* Prestaties Tarief
R08
*
Eenvlaks composiet inlay € 63,42
R09
*
Tweevlaks composiet inlay € 121,55
R10
*
Drievlaks composiet inlay € 158,55
R11
*
Eenvlaksinlay € 95,13
R12
*
Tweevlaksinlay € 147,98
R13
*
Drievlaksinlay € 211,40
R14
Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 26,42
R24
*
Kroon € 231,54
R28
*
Endokroon, indirect vervaardigd € 63,42
R29
Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 52,85
R31
Opbouw plastisch materiaal € 52,85
R32
*
Gegoten opbouw, indirecte methode € 52,85
R33
*
Gegoten opbouw, directe methode € 105,70
R40
*
Eerste brugtussendeel

€ 158,55

R45
*
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 79,27
R46
*
Brugverankering, per anker € 52,85
R49
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 132,12
R50
*
Metalen fixatiekap met afdruk € 26,42
R55
*
Gipsslot met extra afdruk € 26,42
R60
*
Plakbrug zonder preparatie € 105,70
R61
*
Plakbrug met preparatie € 158,55
R65
Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 36,99
R66
Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 21,14
R70
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

€ 58,13
R71
*
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

€ 58,13
R72
Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 31,71
R73
Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 21,14
R74
*
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 21,14
R75
Opnieuw vastzetten plakbrug € 52,85
R76
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 26,42
R77
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 26,42
R78
*
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

€ 63,42
R79
*
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

€ 105,70
R80
*
Temporaire, eerste voorziening

€ 26,42
R85
*
Temporaire, volgende voorziening

€ 10,57
R90
*
Gedeeltelijk voltooid werk

€ **

**

Tandvleesbehandelingen

Code M/T* Prestaties Tarief
T11
Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

€ 140,05
T12
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

€ 153,26
T21
Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element

€ 28,54
T22
Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element

€ 21,14
T31
Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 81,92
T32
Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 95,13
T33
Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

€ 42,28
T51
Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

€ 73,99
T52
Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

€ 55,49
T53
Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

€ 106,76
T54
Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

€ 80,33
T55
Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts

€ 142,16
T56
Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

€ 106,76
T57
*
Toepassing lokaal medicament

€ 56,86
T60
Evaluatie-onderzoek met pocketstatus

€ 140,05
T61
Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

€ 153,26
T70
Flapoperatie tussen 2 elementen

€ 171,76
T71
Flapoperatie, per sextant (een zesde deel)

€ 264,25
T72
Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel)

€ 317,10
T73
Directe post-operatieve zorg, kort

€ 52,85
T74
Directe post-operatieve zorg, uitgebreid

€ 142,16
T75
Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

€ 137,41
T76
Tuber- of retromolaarplastiek

€ 66,06
T80
Tandvleestransplantaat

€ 113,63
T81
Tuber- of retromolaarplastiek

€ 92,49
T82
Tandvleescorrectie, per element

€ 50,21
T83
Tandvleescorrectie, per sextant (een zesde deel)

€ 132,12
T84
*
Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel)

€ 317,10

T85
*
Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element

€ 105,70
T86
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 171,76
T87
Kroonverlenging per element

€ 171,76
T88
Kroonverlenging per sextant

€ 317,10
T89
Directe post-operatieve zorg, kort

€ 52,85
T90
Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

€ 142,16
T91
Pocketregistratie

€ 31,71
T92
Parodontiumregistratie

€ 63,42
T93
*
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

€ 36,99
T94
Behandeling tandvleesabces

€ 71,35
T95
*
(Draad)Spalk

€ 21,14
T96
Uitgebreide voedingsanalyse

€ 52,85

Uurtarieven

Code M/T* Prestaties Tarief
U02
*
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de AWBZ-instelling € 144,84
U03
*
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de AWBZ-instelling en behandeld € 166,10
U05
*
Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten

€ 13,84
U10
*
Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patienten € 166,10
U20
Second opinion verricht door de Stichting TIP € 173,76

Vullingen

Code M/T* Prestaties Tarief
V15
Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal

€ 63,42
V30
Fissuurlak, eerste element

€ 23,78
V35
Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting

€ 13,21
V40
Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament

€ 5,28
V50
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

€ 10,78
V70
*
Parapulpaire stift

€ 10,57
V71
Eenvlaksvulling amalgaam € 22,20
V72
Tweevlaksvulling amalgaam € 35,41
V73
Drievlaksvulling amalgaam € 45,98
V74
Meervlaksvulling amalgaam

€ 64,48

V80
*
Wortelkanaalstift

€ 18,50
V81
Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer € 32,77
V82
Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 45,98
V83
Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 56,55
V84
Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 75,05
V85
*
Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

€ 7,93
V91
Eenvlaksvulling composiet € 42,28
V92
Tweevlaksvulling composiet € 55,49
V93
Drievlaksvulling composiet € 66,06
V94
Meervlaksvulling composiet € 84,56

Maken & beoordelen van foto's

Code M/T* Prestaties Tarief
X10
Kleine rontgenfoto

€ 14,80
X21
Kaakoverzichtsfoto

€ 63,42
X22
Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 63,42
X24
Schedelfoto € 28,54
X25
Maken meerdimensionale kaakfoto

€ 126,84
X26
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 52,85

Abonnementstarieven

Code M/T* Prestaties Tarief
Z10
*
Abonnement categorie A per maand

€ 6,87
Z20
*
Abonnement categorie B per maand

€ 10,57
Z30
*
Abonnement categorie C per maand

€ 14,27
Z40
*
Abonnement categorie D per maand

€ 17,44
Z50
*
Abonnement categorie E per maand

€ 21,14
Z60
*
Abonnement categorie F per maand

€ 5,81

¹ Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. iClicks, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Terug